Existuje Velká a Malá Temnota.

Czech, English, M.Mo, Plants, Russian

temnota_mmo


Existuje Velká a Malá Temnota.

Velká Temnota nahání hrůzu. Je vytrářena stromy, mraky a mokřady. Obkličuje, nechává tě se do ní propadnout a vytváří nutkavou potřebu najít její kraj a běžet k němu.

S Malou Temnotou je všechno naopak, ztělesňuje pohodlí a spásu.

Jednou večer se Krtek vydal na cestu. Z domu odešel pozdě, byla už tma. Květy lesních jabloní vrhaly bílé světlo, jako pouliční lampy, přesto však nenarušovaly Velkou Temnotu. Prodíraje se skrz jejich spletené větve, Krtek ucítil vůni, jež byla nezvykle silná a té noci ho hluboce znepokojila. Trmácel se dál přes bažiny plné malých hrobolků. V těch místech byla Velká Temnota natolik mohutná, že ucítil její dotek na vlastní srsti. Prošel keřiemi a za nimi se objevila loďka.

Krtek do ní nasedl a doplul k domečku za mořem. Tam na něj čekal přítel ve správné Malé Temnotě, s konvící zázvorového čaje.

Темнота

Бывает темнота большая и маленькая. Большая темнота, состоящая из деревьев, туч и болот, – сильно пугает. Она окружает тебя, ты оказываешься внутри, и нужно искать ее край, бежать туда.
Маленькая темнота – это наоборот уют и спасение.

Однажды Крот вечером собрался в путешествие.Вышел из дома поздно. Было уже темно. Яблони в лесу цвели светящимися белоснежными фонарями, которые однако не нарушали большую темноту. Он прошел через их заросли, запах был слишком сильный и беспокойный для такой ночи ; дальше по болотам и кочкам… На болоте большая темнота была особенно огромна и прямо ощущалась шкурой. Потом были кусты. И вот она : лодка.
Крот сел и поплыл к дому за морем. Там его ждал друг в доме с маленькой и хорошей темнотой и имбирным чаем.

The darkness.

Darkness happens to be huge and small. The huge darkness, that consists of trees, clouds and marshes frightens much. It surrounds you and you find yourself inside. You have to find it’s edge and to run there.
A small darkness vice versa is comfort and salvation.

One evening the Mole was going to a journey. He left his home late. It was already dark. The forest apple-trees were blooming like the glowing white lanterns, which however did not break the darkness of the night.. the Mole walked through theirs thicket. The smell was too strong and restless for such a night. Further he crossed the marshes and bumps. The darkness at the march was especially huge, so as it could be sensed with the skin. Then there were bushes. And here it is – the boat.
The Mole got into and sailed to the house that is beyond the sea. There was a friend waiting for him with a small and kind darkness and a ginger tea.